53 faksi bersenjata di sekitar Kota Damaskus bersatu!!!

Diterbitkan : Minggu, 1 Desember, 2013

53

 

Gensyiah : Lima angkatan bersenjata Islam di sekitar ibukota Suriah Damaskus mengumumkan persatuan mereka dalam satu formasi, dengan nama ” PERSATUAN ISLAM BAGI PASUKAN SYAM . ” (al-Ittihad al-Islami li Ajnad al-Syam”

formasi baru ini mengikat lima kekuatan bersenjata yang sangat penting, yaitu: (Brigade Syabab al-Huda al-Islamiyyah, Alwiyah al-Habib al-Mushthafa, Tajammu’ Amjadi al-Islam, Kataib al-Shahabah serta Liwa` Dir’ al-Ashimah).
Lima kekuatan besar ini menghimpun 53 faksi bersenjata yang ada di: Ghauthah Damaskus Barat dan Ghautha Damaskus Timur , sehingga jumlah pejuang yang tergabung dalam persatuan baru ini sebanyak lebih dari 15 ribu pejuang .

Langkah persatuan 5 kekuatan (yang berisi 53 faksi) ini adalah sangat istimewa dan baru pertama kali dalam aksi militer di front –front yang berdekatan dengan ibukota Damaskus . Di antara front yang paling menonjol yang dilancarkan oleh Uni Islam (ittihad Islami/ persatuan islam) ini adalah Daria dan Mu’dhamiyyah Sham, al-Mukhayyam, dan Hajar Aswad dan wilayah selatan , serta Kalamoon dan Wadi Barada, Jobar dan Harasta dan Maliha .
Ittihad Islami ini bertujuan untuk menyatukan aksi militer di sekitar Damaskus antara semua faksi yang ada , dan untuk menyatukan situasi politik yang mengarah ke integrasi penuh pada tingkat kepemimpinan dan tingkat administrasi dan keuangan serta manufaktur (pembuatan senjata) .
Di antara operasi yang paling menonjol yang dilakukan oleh ” PERSATUAN ISLAM BAGI PASUKAN SYAM ” sejak awal berdirinya adalah pembebasan Tameco Pharmaceutical Industries di East Ghauta , dan dua pemboman terakhir dalam pengelolaan kendaraan di Harasta .

(Visited 1 visits today)

Leave a Reply

*