Kitab “Nushoiriyyah Alawiyyah, data kekejaman dan kematian di Suria”

Nushoiriyyah Alawiyyah, data kekejaman dan kematian di Suria

 

Peta Kematian oleh Nushoiriyyah di Syiria


(Visited 1 visits today)

Leave a Reply

*