Dasar-Dasar Madzhab Syiah (Muqodimah)

DASAR-DASAR MADZHAB SYIAH

Dr. Nashir ibn Abdillah al-Qifari

(Kajur Aqidah dan Aliran kontemporer di universitas al-Qashim)

Penerjemah:

Abu Hamzah Agus Hasan Bashori Lc., M.Ag

 

PENGANTAR PENERJEMAH

Bismillah, alhamdulillah, was-Shalatu was-Salamu Ala rasulillah wa shahbihi wa man walah.

Perasaan bersalah dan berhutang janji kepada Syaikh Dr. Al-Qifari -hafizhahullah- selalu menghantui dan mengganggu hati. Sebab sejak tahun 1418 H, amanah untuk menerjemahkan kitab beliau yang berjudul  Ushul Madzhab al-Syiah al-Imamiyyah al-Itsnay Asyriyah (3 Jilid besar) belum bisa juga terlaksana.

Hutang menerjemahkan kitab tadi belum lunas, datang lagi hutang yang lain, yaitu pada saat syaikh al-Qifari menitipkan kitab Protokolat Ayat Qom beserta file dalam cd melalui tangan seorang Syaikh agar saya menerjemahkannya.

Alhamdulillah, dengan adanya web gensyiah.net ini maka minimal semangat itu terbaharui. Semoga dengan terjemahan tematik ini, hutang tersebut dapat dicicil dan terbayarkan, apalagi syaikh al-Qifari memberikan mandat penuh untuk menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang dianggap penting, jika tidak bisa secara utuh.

Semoga Allah menerima amal baik beliau dan menjadikan kemanfaatan untuk umat Islam.

Malang, Jumadil Akhir 1430 H/ 31 Mei 2009

Abu Hamzah Agus Hasan Bashori ibn Qomari

 

TERJEMAHAN SURAT IZIN DARI SYAIKH DR. NASHIR AL-QIFARI

Bismilahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya.

Amma ba’d: Saya telah mengizinkan kepada Syaikh Abu Hamzah Agus Hasan Bashori untuk menerjemah kitabku ini “Ushul Madzhab as-Syiah” dengan syarat agar memperhatikan mutu terjemahan dan alih bahasanya ke dalam bahasa Indonesia, dan agar diedit oleh sebagian thullabul ilm yang ahli dan terpercaya yang sudah saya sebutkan kepadanya sebagian nama-nama mereka.

Kami memohon kepada Allah yang Maha Suci agar memberikan kepada kita dan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Nashir al-Qifari

Jakarta, 23 Rabiul Awal 1418 H

 

SEKILAS TENTANG PENULIS:

Nama:

Syaikh Dr. Nashir ibn Abdillah al-Qifari

Jabatan:

Kepala jurusan Aqidah dan Aliran Kontemporer di Universitas al-Qashim

Kepala Lembaga Pembinaan Keluarga di Buraidah

Spesialis di bidang aqidah terutama tentang Syiah

Karya tulisnya:

 1. Masalah at-Taqrib baina as-Sunnah was-Syiah (2 jilid)
 2. Ushul Madzhab as-Syiah al-Imamiyyah al-Itsnay ‘Asyriyyah (3 jilid)
 3. Muqaddimah fil-I’tiqad
 4. Muqaddimah fil Milal wan-Nihal
 5. Nawaqid Tauhid al-Asma` was-Shifat
 6. Haqiqah al-Shahifah as-Sajjadiyyah (atau: Zabur Alu Muhammad) (diterbitkan dalam majalah al-Hikmah, dan diterbitkan oleh Dar ar-Ridwan Mesir)
 7. al-Bid’ah al-Maliyyah inda al-Syiah al-Imamiyyah (diterbitkan Dar al-Shumai’i)
 8. al-Alam al-Islami wal-Gharb (disampaikan dalam muktamar Dunia Islam di Malaysia)
 9. Ushuludddin Inda al-Aimmatil Arba’ah Wahidah
 10. al-Mujaz fil-Adyan (bersama Syaikh Dr. Nashir ibn Abdul Karim al-Aql)
 11. Tahqiq wa dirasah kitab At-Tasyayyu’ was-Syi’ah Li Ahmad al-Kisrawi

 

Sumber cv Syaikh:

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=564

*****

(Visited 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*