MENTERI PERTAHANAN AHLUSSUNNAH SYEIKH ADNAN AR-UR

Biografi Singkat Syekh Adnan Ar Ur Asad as-sunnah

 

syaikh menggugurkan agama syiah hanya dengan satu pertanyaan: apakah ali bin abi thalib berbaiat kepada khalifah abu bakar karena ijtihad atau ‘ishmah (Ma’shum)?
Imam ali mengalah dari haknya yang bersifat ilahi dalam khilafah sebanyak 3 kali, maka batallah kema’shumannya.
Syaikh Ali hasan al-Halabi berkata: adapun jihadnya membantah rafidhah maka kami merasakannya dan kita ketahui melalui banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Kami memohon kepada Allah agar memberinya tambahan taufik dan perhatian dengan sunnah dan akidah….”
http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=12576
http://www.4shared.com/file/95041330/78da9ac6/_____.html
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=104956

Syaikh Adnan Ar-ur dijuluki “singa sunnah, algojo bagi Syiah, mentri pertahanan ahlisunnah” dll
الشيخ :عدنان بن محمد العرعور

Syaikh Adnan Ar-ur menghabiskan lebih dari 30 tahun umurnya untuk berdakwah kepada Allah khususnya untuk menghadapi dan mendebat orang syiah. Sudah banyak orang syiah yang bertaubat melalui tangannya.
Diantara channel tv tempat beliau menghadapi syiah adalah http://safatv.net/

Diantara orang yang berdebat dengan beliau kemudian melarikan diri adalah
1. Mahmud Jabir al-Mishri

Ini wartawan syiah dari mesir melarikan diri dari halaqah keenam setelah dipermalukan oleh Syaikh Adnan Ar-Ur
2. H. Wa’ad al-Lami

Foto sebelah kanan. Sebelum dia melarikan diri dia berjanji untuk bertaubat dari syiah jika dibuktikan kedustaannya oleh syaikh Adnan Ar-Ur. Akan tetapi setelah terbukti kedustaannya Dia lari tapi tidak bertaubat!
3. Ali al-Kurani

Dia punya banyak tulisan dan punya web serta program di banyak channel tv karena dia mufti syiah.
Syekh Adnan Ar-Ur mempermalukannya dalam perdebatan terus dia melarikan diri.
Sebelum melarikan diri dia menuduh syaikh Adnan ar-Ur dan ahlussunnah sebagai kafir bahwa mereka menyembah anak sapi ‘pedet’ dan pemuda tak bercambang. Ini tentu dusta atas ahlussunnah dan syekh Adnan Ar-Ur.

Adapun pembawa acara maka dia adalah singa bernama Muhammad Shabir
Dia yang memimpin perdebatan antara ahlussunnah dan syiah. Semoga Allah menjaga syekh Adnan dan seluruh pejuang Sunnah.
Rafidhah mengancam akan menghancurkan tv alshafa dan memotong kepala syaikh Adnan.
Ini dikatakan oleh seorang syiah tetapi terjadi hal  mengejutkan. Lihat video ini

Ini film yang menunjukkan bahwa penelpon syiah itu akhirnya mendapat hidayah.

Read more