Syiah menuduh wahabi sebagai kelompok mujassim!

Berikut ini video yng menjelaskan bahwa seorang ulama Syiah , Sayyid Qashir menuduh wahabi sebagai mujassim (sesat). maka Syaikh Asyraf Gharib dari Mesir menelpon dan memberikan pelajaran telak bagi ulama syiah tersebut dengan mengatakan:
1. Ulama-ulama yang dituduh sebagai wahabi justru telah mengeluarkan fatwa bahwa mujassim adalah kafir keluar dari Islam
2. Firman Allah “ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي” disini ba’ apabila bertemu dengan perintah atau sifat apakah untuk majaz atau hakiki?
3. Syaikh menuduh wahabi sebagai mujassim padahal di kitab-kitab syiah sendiri yang banyak riwayat tajsim seperti riwayat “Allah turun mengunjungi kuburan Husain, di malam jumat dan malam arofah dan meletakkan tangannya di kepala Husain”, riwayat “para imam adalah wajah Allah, mata Allah”
4. Harun ibn Muslim perawi Syiah yang dinilai tsiqah mengatakanأن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة Allah itu jisim shamadi yang bersifat cahaya, mengenalnya adalah wajib. apakah syiah mengkafirkannya? karena jelas-jelas mengatakan Allah itu jisim.yang benar, Ahlussunnah mengimani sifat Allah yang ada di dalam al-Quran dan dalam Sunnah dan mensucikannya , mereka menetapkan seperti dalam al-Quran dan sunnah lalu mengatakan “Allah, tidak sesuatu yang serupa dengannya, Dia Maha mendengar dan melihat.”

 

(Visited 1 visits today)

Leave a Reply

*