Lata dan Uzza adalah Dua Berhala Quraisy; mereka adalah Abu Bakar dan Umar!!

Mungkin pembaca ingin tahu arti dari kedua lafazh “Shanamay Quraisy” karena doa shanamay Quraisy milik orang syiah dari awal hingga akhir berisi hal tersebut, karena semuanya adalah berisi laknat untuk mereka dan bercerita tentang berbuatan mereka dan kejahatan mereka berdua, dan doaitu dikaitkan dengan mereka berdua.

Yang terbaik dalam menjelaskan maksud dengan istilah shanamay (dua berhala) ini adalah orang-orang syiah imamiyyah sendiri. Diantara mereka yang menjelaskan adalah sebagai berikut:

1 – seorang Peneliti, Ali bin Abdul al- Aal al-Karaki dalam pendahuluan bukunya (Nafahat aal-Lahut Fi La’ni al-Jibti watthaghut mengatakan:

وقد روى أصحابنا أن أمير المؤمنين كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي قريش أعني (أبا بكر وعمر) .

“Rekan-rekan kami telah meriwayatkan bahwa Amirul mukminin membaca Qunut di sebagian shalat sunnahnya, melaknat dua berhala Quraisy; maksud saya adalah Abu Bakar dan Umar.

Dia mengatakan dalam Pasal VII:

وقد اشتهر أن أمير المؤمنين كان يقنت في الوتر بلعن صنمي قريش يريد بهما ( أبا بكر وعمر ).

Telah dikenal bahwa Amirul mukminin berqunut melaknat dua berhala Quraisy, yang dia maksud adalah Abu Bakar dan Umar).

[Nafahaal-Lahut Fi La’ni al-Jibti watthaghut, al-Muhaqqiq al-Karaki, manuskrip tanpa nomor halaman]

2 – Majlisi menyebutkan dalam Biharul Anwar:

بيان : يعني باللات والعزى صنمي قريش أبا بكر وعمر.

Pernyataan: Maksudku allata dan Uzza Shanamai Quraisy,adalah Abu Bakar dan Umar.

[Bihar al Anwar / Majlisi Ch.52, 284]

3 – Majlisi juga mengatakan:

عن عبد الله بن سنان ، عن جعفر بن محمد قال : قال لي: أبو بكر وعمر صنما قريش اللذان يعبدونهما.

dari Abdullah bin Sinan dari Ja’far bin Muhammad, dia berkata, berkata kepada saya: Abu Bakar dan Omar adalah dua berhala Quraisy yang mereka sembah.

[Bihar al Anwar / Majlisi c 30 p 384]

Sebagaian Ulama salaf mengatakan:

لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا كان قلبه على المسلمين أغل

“Tidak benci seseorang kepada salah satu sahabat Rasulullah -Shalallahu alaihi wa salam- melainkan hatinya lebih benci kepada kaum muslimin.”

Berikut ini adalah buktinya:

 

 

(Visited 1 visits today)

Leave a Reply

*